O nas

Należymy do zespołu  ginosko.pl
26738776478_286e95c8d4_oOsoba odpowiedzialna 


Agnieszka Gradowska

pedagog specjalny,
 neurologopeda, 
terapeuta integracji 
sensorycznej, 
wieloletni praktyk pracy
 z dziećmi z różnymi 
trudnościami 
a w szczególności 
z dziećmi z autyzmem, 
autorka bajek terapeutycznych,
wykładowca akademicki.

Wiem, jak trudna jest praca z dziećmi,

wiem, jak jest wdzięczna,

wiem, jak często potrzeba nam podszeptów gotowych rozwiązań i pomysłów, aby naszym podopiecznym pomóc.

Podziwiam tych nauczycieli, terapeutów i rodziców, którzy chcą czegoś więcej, chcą jeszcze lepiej, szukają odpowiedzi na pytania, które się w nich pojawiają, dążą do rozwoju.

Nasze szkolenia i warsztaty są miejscem zdobywania merytorycznej wiedzy popartej doświadczeniem wykładowców. Podczas zajęć słuchacze  aktywnie uczestniczą w procesie zdobywania wiedzy. Do współpracy zaproszeni są trenerzy, którzy mogą podzielić się z kursantami nie tylko wiedzą teoretyczną ale są cenionymi praktykami.

Uczestnik szkoleń zostanie wyposażony w pakiet gotowych ćwiczeń po poszczególnych modułach.

Każde szkolenie i kurs zakończy się otrzymaniem zaświadczenia zgodnego z wytycznymi MEN.

WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑